سفر خارجی

بهمن ۷, ۱۳۹۶

پاسپورت مالت با استفاده از سرمایه گذاری فردی

مالت – کشوری کوچک با جمعیتی بیش از ۴۰۰،۰۰۰ نفر است ،این کشور که از مجمع الجزایر کوچکی تشکیل شده است در ۵۰ مایلی جنوب سیسیل […]