پرداخت هزینه سفارت سوئد

چنانچه قصد سفر به کشور سوئد را دارید، ابتدا باید جهت گرفتن وقت این سفارت به منظور مصاحبه و انگشت نگاری و ارائه مدارک اقدام نمایید. کشور سوئد عضو اتحادیه اروپا و معاهده شنگن می باشد، به همین علت این کشور شرایط سختی را برای کسانی که از خارج وارد می شوند، تعیین کرده است.
برای دریافت ویزای سوئد ابتدا باید از سفارت سوئد وقت بگیرید. تعیین وقت بعد از پر کردن فرم درخواست ویزا به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد. دریافت وقت به صورت آنلاین از سال 2016 متدوال شده، برای گرفتن فرم درخواست باید به سایت اداره مهاجرت مراجعه کنید و پس از تکمیل فرم و پرداخت هزینه می توانید وقت مورد نظر خود را انتخاب کنید. در انتخاب زمان مصاحبه خود دقت کنید به دلیل اینکه بعد از تایید نهایی وقت را نمیتوانید تغییر دهید.

پس از طی این مراحل از تقاضانامه ی پر شده اینترنتی خود پرینت و به همراه کلیه مدارک لازم در تاریخی که وقت گرفته اید به سفارت سوئد در تهران مراجعه کنید. دقت داشته باشید که در صورت ناقص بودن مدارک تقاضای شما رد می شود به همین دلیل حتما با تمامی مدارک لازم برای درخواست و نوع ویزای مورد نظر خود به همراه کپی و ترجمه انگلیسی آنها به سفارت مراجعه کنید. گرفتن اثر انگشت و عکس به هنگام مصاحبه الزامی است و حضور فرد متقاضی لازم است.

در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر تقاضای شما رد می شود و باید دوباره درخواست خود را ثبت کنید.

تصمیم گرفته شده توسط سفارت به وسیله ایمیلی که هنگام ثبت تقاضانامه استفاده کرده اید اطلاع رسانی می شود و یا از طریق مراجعه به صفحه "ویزای الکترونیکی" امکان پذیر می باشد.

اطلاع از وقت های خالی سفارت سوئد

با مراجعه به سایت اداره مهاجرت می توانید وقت های خالی سفارت سوئد در تهران را چک کنید و در صورت خالی بودن وقت رزرو ویزای خود را آغاز کنید.

نکاتی در رابطه با سفارت سوئد

    برخی قوانین مورد توجه در سفارت سوئد برای اخذ ویزا :
  • اشخاص 16 سال به بالا باید دارای گذرنامه باشند.
  • گذرنامه شما پس از طی تمام مراحل و تایید نهایی توسط کارشناس به شما پس داده می شود.
  • باید تعهد نامه ای را امضا کنید مبنی بر اینکه متعهد می شوید شرایط مالی مناسب جهت اقامت در سوئد را دارا هستید.
  • از دیگر الزامات سفر به این کشور این است که تمامی مدارک به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند.
  • برای اخذ ویزا و مهاجرت به این کشور باید اثبات شود که شما سابقه جنایی ندارید.

پرداخت هزینه سفارت سوئد

چنانچه قصد سفر به کشور سوئد را دارید، ابتدا باید جهت گرفتن وقت این سفارت به منظور مصاحبه و انگشت نگاری و ارائه مدارک اقدام نمایید. کشور سوئد عضو اتحادیه اروپا و معاهده شنگن می باشد، به همین علت این کشور شرایط سختی را برای کسانی که از خارج وارد می شوند، تعیین کرده است.
برای دریافت ویزای سوئد ابتدا باید از سفارت سوئد وقت بگیرید. تعیین وقت بعد از پر کردن فرم درخواست ویزا به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد. دریافت وقت به صورت آنلاین از سال 2016 متدوال شده، برای گرفتن فرم درخواست باید به سایت اداره مهاجرت مراجعه کنید و پس از تکمیل فرم و پرداخت هزینه می توانید وقت مورد نظر خود را انتخاب کنید. در انتخاب زمان مصاحبه خود دقت کنید به دلیل اینکه بعد از تایید نهایی وقت را نمیتوانید تغییر دهید.

پس از طی این مراحل از تقاضانامه ی پر شده اینترنتی خود پرینت و به همراه کلیه مدارک لازم در تاریخی که وقت گرفته اید به سفارت سوئد در تهران مراجعه کنید. دقت داشته باشید که در صورت ناقص بودن مدارک تقاضای شما رد می شود به همین دلیل حتما با تمامی مدارک لازم برای درخواست و نوع ویزای مورد نظر خود به همراه کپی و ترجمه انگلیسی آنها به سفارت مراجعه کنید. گرفتن اثر انگشت و عکس به هنگام مصاحبه الزامی است و حضور فرد متقاضی لازم است.

در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر تقاضای شما رد می شود و باید دوباره درخواست خود را ثبت کنید.

تصمیم گرفته شده توسط سفارت به وسیله ایمیلی که هنگام ثبت تقاضانامه استفاده کرده اید اطلاع رسانی می شود و یا از طریق مراجعه به صفحه “ویزای الکترونیکی” امکان پذیر می باشد.

اطلاع از وقت های خالی سفارت سوئد

با مراجعه به سایت اداره مهاجرت می توانید وقت های خالی سفارت سوئد در تهران را چک کنید و در صورت خالی بودن وقت رزرو ویزای خود را آغاز کنید.

نکاتی در رابطه با سفارت سوئد

برخی قوانین مورد توجه در سفارت سوئد برای اخذ ویزا :
اشخاص 16 سال به بالا باید دارای گذرنامه باشند.
گذرنامه شما پس از طی تمام مراحل و تایید نهایی توسط کارشناس به شما پس داده می شود.
باید تعهد نامه ای را امضا کنید مبنی بر اینکه متعهد می شوید شرایط مالی مناسب جهت اقامت در سوئد را دارا هستید.
از دیگر الزامات سفر به این کشور این است که تمامی مدارک به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند.
برای اخذ ویزا و مهاجرت به این کشور باید اثبات شود که شما سابقه جنایی ندارید.

Select your currency