پرداخت هزینه سفارت آمریکا

هدف شما از سفر تعیین کننده نوع ویزایی است که شما بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا نیاز دارید. برای اقامت موقت به ویزای غیر مهاجرتی و برای اقامت دائم به ویزای مهاجرتی نیاز دارید. به عنوان یک متقاضی اخذ ویزا باید ثابت کنید که واجد همه شرایط برای اخذ ویزای به خصوصی که برای آن اقدام می کنید، هستید.

مراحل اخذ ویزای آمریکا و تعیین وقت سفارت

1- تعیین نوع ویزا با توجه به هدف از سفر
نوع ویزای مورد تقاضا در فرآیند دریافت وقت موثر است، در زیر ویزاهایی که وقت سفارت یکسان دارند گروه بندی شده اند:
  • ویزاهای توریستی،کاری،شرکت در کنگره،درمانی،دیدار اقوام
  • ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی
  • ویزای سرمایه گذاری و نامزدی
  • متتقاضیان دریافت گرین کارت و سیتیزن های آمریکا
2- جمع آوری مدارک مورد نیاز ویزای درخواستی
مدارک مورد نیاز ویزای درخواستی خود را جمع آوری نمایید.
3- تکمیل اپلیکیشن فرم DS-160 و دریافت شماره تایید
تکمیل اطلاعات فرم DS-160 مهمترین مرحله در اخذ ویزا می باشد. ارائه این فرم در روز مصاحبه الزامی است در غیر این صورت درخواست ویزای شما باطل می شود. شما میتوانید اطلاعات این فرم را شخصا تکمیل کنید، در تکمیل این فرم به نکات زیر توجه کنید:
  • فرم را به زبان انگلیسی و با دقت پر کنید.
  • امکان ویرایش فرم قبل از تایید آن وجود دارد اما پس از دریافت شماره تایید امکان ویرایش وجود ندارد، در صورت اشتباه مجددا فرم جدید پر کنید.
4- ترجمه مدارک
کلیه مدارک متقاضیان باید به زبان انگلیسی ترجمه شود.به دریافت مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران نیازی نیست و مهر دارالترجمه کافی است.
5- انتخاب کنسولگری مورد نظر جهت اخذ وقت سفارت
امور اخذ ویزا برای ایرانیان در یکی از کنسولگری های سه کشور ترکیه(آنکارا)، امارات(دبی)، ارمنستان(ایروان) انجام می شود. محل مورد نظر برای دریافت ویزا را باید در فرم DS-160 مشخص کنید و سپس در سایت کشور انتخابی برای ایجاد حساب ثبت نام کنید، سایت کنسولگری آمریکا بعد از ثبت نام با توجه به کشور انتخابی شما مکان هایی را برای دریافت ویزا پیشنهاد می دهد و شما می بایست یکی را انتخاب کنید. تمامی مدارک ارائه شده به سفارت را تنها در مکان انتخابی خود می توانید تحویل بگیرید.
6- پرداخت هزینه های مرتبط با ویزای درخواستی و تعیین وقت سفارت(MRV fee)
پیش از دریافت وقت سفارت،پرداخت هزینه مرتبط با نوع ویزای مورد نظر الزامی است. قبل از پرداخت هزینه توجه داشته باشید که این پرداخت غیر قابل استرداد و انتقال می باشد و تنها برای یک بار قابل استفاده است و یک سال اعتبار دارد. پس از انجام واریزی، شماره رسیدی (MRV FEE RECEIPT NUMBER) به شما داده می شود که ارائه آن در روز مصاحبه الزامی است.
7- اخذ وقت سفارت آمریکا
پس از انتخاب کنسولگری و پرداخت هزینه،زمان هایی که میتوانید انتخاب کنید نشان داده می شود و می توانید از بین آنها تاریخ مورد نظر خود برای مصاحبه را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که نمی توانید همزمان از چند سفارت مختلف وقت بگیرید و یا پرداخت خود را به کنسولگری دیگری منتقل کنید.

پرداخت هزینه سفارت آمریکا

هدف شما از سفر تعیین کننده نوع ویزایی است که شما بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا نیاز دارید. برای اقامت موقت به ویزای غیر مهاجرتی و برای اقامت دائم به ویزای مهاجرتی نیاز دارید. به عنوان یک متقاضی اخذ ویزا باید ثابت کنید که واجد همه شرایط برای اخذ ویزای به خصوصی که برای آن اقدام می کنید، هستید.

مراحل اخذ ویزای آمریکا و تعیین وقت سفارت

نوع ویزای مورد تقاضا در فرآیند دریافت وقت موثر است، در زیر ویزاهایی که وقت سفارت یکسان دارند گروه بندی شده اند:
ویزاهای توریستی،کاری،شرکت در کنگره،درمانی،دیدار اقوام
ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی
ویزای سرمایه گذاری و نامزدی
متتقاضیان دریافت گرین کارت و سیتیزن های آمریکا
2- جمع آوری مدارک مورد نیاز ویزای درخواستی
مدارک مورد نیاز ویزای درخواستی خود را جمع آوری نمایید.
3- تکمیل اپلیکیشن فرم DS-160 و دریافت شماره تایید
تکمیل اطلاعات فرم DS-160 مهمترین مرحله در اخذ ویزا می باشد. ارائه این فرم در روز مصاحبه الزامی است در غیر این صورت درخواست ویزای شما باطل می شود. شما میتوانید اطلاعات این فرم را شخصا تکمیل کنید، در تکمیل این فرم به نکات زیر توجه کنید:
فرم را به زبان انگلیسی و با دقت پر کنید.
امکان ویرایش فرم قبل از تایید آن وجود دارد اما پس از دریافت شماره تایید امکان ویرایش وجود ندارد، در صورت اشتباه مجددا فرم جدید پر کنید.
4- ترجمه مدارک
کلیه مدارک متقاضیان باید به زبان انگلیسی ترجمه شود.به دریافت مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران نیازی نیست و مهر دارالترجمه کافی است.
5- انتخاب کنسولگری مورد نظر جهت اخذ وقت سفارت
امور اخذ ویزا برای ایرانیان در یکی از کنسولگری های سه کشور ترکیه(آنکارا)، امارات(دبی)، ارمنستان(ایروان)
انجام می شود. محل مورد نظر برای دریافت ویزا را باید در فرم DS-160 مشخص کنید و سپس در سایت کشور انتخابی برای ایجاد حساب ثبت نام کنید، سایت کنسولگری آمریکا بعد از ثبت نام با توجه به کشور انتخابی شما مکان هایی را برای دریافت ویزا پیشنهاد می دهد و شما می بایست یکی را انتخاب کنید. تمامی مدارک ارائه شده به سفارت را تنها در مکان انتخابی خود می توانید تحویل بگیرید.
6- پرداخت هزینه های مرتبط با ویزای درخواستی و تعیین وقت سفارت(MRV fee)
پیش از دریافت وقت سفارت،پرداخت هزینه مرتبط با نوع ویزای مورد نظر الزامی است.
قبل از پرداخت هزینه توجه داشته باشید که این پرداخت غیر قابل استرداد و انتقال می باشد و تنها برای یک بار قابل استفاده است و یک سال اعتبار دارد.
پس از انجام واریزی، شماره رسیدی (MRV FEE RECEIPT NUMBER) به شما داده می شود که ارائه آن در روز مصاحبه الزامی است.
7- اخذ وقت سفارت آمریکا
پس از انتخاب کنسولگری و پرداخت هزینه،زمان هایی که میتوانید انتخاب کنید نشان داده می شود و می توانید از بین آنها تاریخ مورد نظر خود برای مصاحبه را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که نمی توانید همزمان از چند سفارت مختلف وقت بگیرید و یا پرداخت خود را به کنسولگری دیگری منتقل کنید.

Select your currency