خدمات درگاه پرداخت بین المللی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مشاغل آنلاین و یا مشاغلی که درآمدهای ارزی دارند، نیاز به دریافت درگاه های پرداخت بین المللی یکی از مهمترین بخش های راه اندازی و توسعه کسب و کار می باشد.

در شرایط فعلی حاکم بر ایران و وجود تحریم های بین المللی اعمال شده علیه لفراد مقیم ایران، متاسفانه امکان دریافت درگاه های پرداخت و همچنین کاربری آن ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد، ازین رو لازم است تا با قوانین بین المللی آشنایی کافی را داشته باشید.

درگاه های پرداخت ویزا و مسترکارت دو درگاه معتبر بین المللی می باشند که گروه نویان پی با دارا بودن این درگاه پرداخت ها آماده عقد قرارداد با شرکت ها و استارت آپ هایی است که نیاز به درگاه برای دریافت از مشتریان خود را دارند.
ثبت سفارش

خدمات درگاه پرداخت بین المللی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مشاغل آنلاین و یا مشاغلی که درآمدهای ارزی دارند، نیاز به دریافت درگاه های پرداخت بین المللی یکی از مهمترین بخش های راه اندازی و توسعه کسب و کار می باشد.

در شرایط فعلی حاکم بر ایران و وجود تحریم های بین المللی اعمال شده علیه افراد مقیم ایران، متاسفانه امکان دریافت درگاه های پرداخت و همچنین کاربری آن ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد، ازین رو لازم است تا با قوانین بین المللی آشنایی کافی را داشته باشید.

درگاه های پرداخت ویزا و مسترکارت دو درگاه معتبر بین المللی می باشند که گروه نویان پی با دارا بودن این درگاه پرداخت ها آماده عقد قرارداد با شرکت ها و استارت آپ هایی است که نیاز به درگاه برای دریافت از مشتریان خود را دارند.

شما تنها نیستید!

گروه نویان پی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از استارآپ ها، همراه دائمی شما در افتتاح حساب بین المللی و یا اخذ درگاه پرداخت بین المللی می باشد.

دریافت درگاه پرداخت چالش اصلی شما نیست!

آگاهی داشتن از چگونگی استفاده از درگاه ویزا و مسترکارت چالش اصلی شما محسوب می شود. چرا؟ زیرا پس از دریافت درگاه امکان تعلیق آن بسیار بالاست، ازین رو مجموعه نویان پی خود را متعهد به پشتیبانی کاربران عزیز می داند و در تمامی مراحل پاسخگوی سوالات شما و هچنین انجام مراحل دریافت و پرداخت بین المللی شما عزیزان می باشد.
درگاه پرداخت ویزا ومسترکارت

خدمات درگاه پرداخت بین المللی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مشاغل آنلاین و یا مشاغلی که درآمدهای ارزی دارند، نیاز به دریافت درگاه پرداخت بین المللی یکی از مهمترین بخش های راه اندازی و توسعه کسب و کار می باشد.

 

در شرایط فعلی حاکم بر ایران و وجود تحریم های بین المللی اعمال شده علیه لفراد مقیم ایران، متاسفانه امکان دریافت درگاه های پرداخت و همچنین کاربری آن ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد، ازین رو لازم است تا با قوانین بین المللی آشنایی کافی را داشته باشید.

 

درگاه های پرداخت ویزا و مسترکارت دو درگاه معتبر بین المللی می باشند که گروه نویان پی با دارا بودن این درگاه پرداخت ها آماده عقد قرارداد با شرکت ها و استارت آپ هایی است که نیاز به درگاه برای دریافت از مشتریان خود را دارند.

ثبت سفارش

خدمات درگاه پرداخت بین المللی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مشاغل آنلاین و یا مشاغلی که درآمدهای ارزی دارند، نیاز به دریافت درگاه های پرداخت بین المللی یکی از مهمترین بخش های راه اندازی و توسعه کسب و کار می باشد.

در شرایط فعلی حاکم بر ایران و وجود تحریم های بین المللی اعمال شده علیه افراد مقیم ایران، متاسفانه امکان دریافت درگاه های پرداخت و همچنین کاربری آن ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد، ازین رو لازم است تا با قوانین بین المللی آشنایی کافی را داشته باشید.

درگاه های پرداخت ویزا و مسترکارت دو درگاه معتبر بین المللی می باشند که گروه نویان پی با دارا بودن این درگاه پرداخت ها آماده عقد قرارداد با شرکت ها و استارت آپ هایی است که نیاز به درگاه برای دریافت از مشتریان خود را دارند.

شما تنها نیستید!

گروه نویان پی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از استارآپ ها، همراه دائمی شما در افتتاح حساب بین المللی و یا اخذ درگاه پرداخت بین المللی می باشد.

دریافت درگاه پرداخت چالش اصلی شما نیست!

آگاهی داشتن از چگونگی استفاده از درگاه ویزا و مسترکارت چالش اصلی شما محسوب می شود. چرا؟ زیرا پس از دریافت درگاه امکان تعلیق آن بسیار بالاست، ازین رو مجموعه نویان پی خود را متعهد به پشتیبانی کاربران عزیز می داند و در تمامی مراحل پاسخگوی سوالات شما و هچنین انجام مراحل دریافت و پرداخت بین المللی شما عزیزان می باشد.

Select your currency